Logo aziendale Logo aziendale Logo aziendale
Logo aziendale
Italiano
Logo aziendale
English
Link Utili

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Ul.Wiejska 10, 00-902 Warszawa
tel 48.22.6952900
fax 48.22.695.22.57

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
ul.Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
tel 48.22.6942500
fax 48.22.6942252

Senat Rzeczypospolitej Polskiej
ul.Wiejska 6, 00-902 Warszawa
tel 48.22.6942500
fax 48.22.6210630

Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie1/3, 00583 Warszawa
tel 48.22.6946000
fax 48.22.6282805

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
tel 48.22.6945555
fax 48.22.8266352

Ministerstwo Gospodarki
pl. Trzech Krzyży 3/5, 00507 Warszawa
tel 48.22. 6935000
fax 48.22.6934001

Ministerstwo Skarbu Państwa
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa
tel 48.22.6958000, 6959000
fax 48.22.6281914

Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
tel 48.22.5212888, 5212628
fax 48.22.6213095

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. Szucha 23, 00-580 Warszawa 7
tel 48.22.5239000
fax 48.22.6290500

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Al.Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa
tel 48.22.6947541, 6946202v
fax 48.22.6947443

Główny Urząd Ceł
ul.Świętokrzyska12, 00-916 Warszawa
tel 48.22.6943194
fax 48.22.873427

Komenda Główna Policji
ul.Puławska 148/150, 02-514 Warszawa
tel 48.22.6014879
fax 48.22.6092921

Komenda Główna Straży Granicznej
Al.Niepodległości 100, 02-514 Warszawa
tel 48.22.8446516
fax 48.22.6029201

Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznychv Al.Róż 2, 00-559 Warszawa
tel 48.22.3349800
fax 48.22.3349999

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
ul.Warecka 1a, 00-950 Warszawa
tel 48.22.5568000
fax 48.22.5568099

Krajowa Izba Gospodarcza
ul.Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel 48.22.8260143
fax 48.22.8274673


www.prezydent.pl
www.sejm.gov.pl
www.senat.gov.pl
www.kprm.gov.pl
www.mf.gov.pl
www.mg.gov.pl
www.mst.gov.pl
www.ms.gov.pl
www.msz.gov.pl
www.ukie.gov.pl
www.guc.gov.pl
www.kgp.gov.pl
www.sg.gov.pl
www.paiz.gov.pl
www.kig.pl
www.pism.pl