Logo aziendale Logo aziendale Logo aziendale
Logo aziendale
Italiano
Logo aziendale
English
<--Curriculum Wykształcenie Członkostwo -->WYBRANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

A- Pewien włoski klient przedstawił następującą sprawę: Włoska firma, producent toreb damskich, w celu zwiększenia swojej produkcji, ale rónież mając na celu utrzymanie konkurencyjności na rynku, przekazuje firmie ukraińskiej (firma trzecia więc poza kontrolą) cały materiał niezbędny do wyprodukowania rzeczonych toreb (chodzi o klasyczny przerób). Materiał zostaje wysłany z Włoch na Ukrainę wraz ze stosownymi dokumentami. Po zakończonej prodkucji, firma ukraińska wysyła do firmy włoskiej wyprodukowane torby wraz ze stosownymi dokumentami. W momencie ponownego wprowadzenia do Włoch produktu gotowego, w niektórych wypadkach prawie gotowego, firma włoska oznacza wyrób “Made in Italy”.

B- Włoski Klient przedstawił następującą sprawę: Konsekwencje umowne, podatkowe i celne zmiany podmiotu wykonującego obróbkę z siedzibą w Rumunii, na towarach już przesłanych w celu przerobu.

C- Włoski Klient przedstawił następującą sprawę: Podmiot handlowy z siedzibą w Hong Kongu, ze stabilną organizacją we Włoszech, ma czy nie ma obowiązku wystawiania faktury z VAT której odbiorcą jest firma włoska.

D- Włoskie Centrum Studiów pyta: Czy w związku z wykonaniem usług gwarancyjnych przez polski podmiot gospodarczy, podlegający prawu polskiemu, powinien on wystawić fakturę z VAT czy bez VAT-u, dla innego podmiotu, firmy prawa włoskiego, z którym ma zawartą umowę na świadczenie swoich usług w Polsce.

E- Firma działająca w zakresie eksportu i importu produktów rolno-spożywczych, poprosiła o opinię podatkową, celną i handlową w związku z dostawami dla firm mających swą siedzibę w Niemczech, które w związku z zaleganiem z zapłatą za towar wobec włoskiego dostawcy ogłosiły upadłość.

F- Właściciel firmy z siedzibą we Włoszech, w wyniku pogorszenia się jego stosunków z obywatelem serbskim, z którym uprzednio przystąpił do spółki typu d.o.o. [18:49:29] newconnex: na prawie serbskim, przelewając cały kapitał, postanowił zlikwidować serbską spółkę.

G- Portugalskie przedsiębiorstwo działające w branży metali szlachetnych, w wyniku kontroli podatowko celnej przeprowadzonej przez władze portugalskie, które stwierdziły braki w niezbędnej dokumentacji uzasadniające “braki magazynowe” dotyczące gramatury wyrobów złotniczych, dostarczonych włoskim firmom z branży, w celu dokonania reperacji.

H- Spółka prawa Czeskiego, międzynarodowy przewoźnik, w wyniku nie otrzymania zapłaty za transporty wykonywane z Włoch do Polski, poprosiła o odzyskanie należności i ocenę problemów podatkowych i celnych, sprawa dotyczyła okresu w którym ani Polska ani Czechy nie były członkami Unii Europejskiej.

I- Funkacja Arbitra dla jednej z czołowych firm polskich, w postępowaniu arbitrażowym, wszczętym przez firmę włoską w związku z niedotrzymaniem postanowień umownych, wynikających z otwarcia listu kredytowego otwartego po czasie.

L- Firma włoska w ramach umowy o dostawę i montaż wyposażenia lokalu użyteczności publiczej we Francji, wniosła o zbadanie warunków umowy zarówno cywilnych jak i podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem żądania powołania przedstawiciela podatkowego, obowiązkowego w niektórych wypadkach według francuskich norm podatowych.

M- Umowa na dystrybucję produktów w Stanach Zjednoczonych na rzecz firmy włoskiej, sprawdzenie warunków umowy porównanie z prawem amerykańskim common-law c' otwarcie listu kredytowego , terminy i warunki, zgodnie z obowiązującym prawem zwyczajowym w USA.

N- Obrona przed Sądem francuskim, francuskimi organami podatowymi i celnymi, przedsiębiorcy włoskiego, aresztowanego za posiadanie, import, przewóz produktów odurzających, nielegalny obrót substancjami niedozwolonymi.